LOADING

Sáez Fernández Fotografía Si estás a gusto se nota

Solemne y calurosa

toma de posesión

de D. Fidel Herráez

Vegas como

arzobispo

de Burgos.

28-11-2016

Categoría:

Religiosos